χρηματα

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για τη Δράση 10.1.08 | Κομφούζιο

Πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς στη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του έτους αιτήσεων 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 578.653,38 €, αφορά σε 3.206 δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης και 1.392.441,98 €, αφορά σε 4.616 δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Ενστάσεις

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης από την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 έως και την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της εκκαθάρισής τους.

Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ.