Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 188 εκατ. €

Συνολικό ποσό 187,6 εκατ. € για την πληρωμή άμεσων ενισχύσεων και ειδικών μέτρων στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2018, κατέβαλε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά:

Πρώτη πληρωμή :

 • για την ειδική ενίσχυση βάμβακος ποσού 176.162.272 ευρώ σε 44.429 δικαιούχους
 • για τα ειδικά μέτρα στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους συνολικού ύψους 9.459.274 ευρώ σε 36.522 δικαιούχους, το οποίο αναλύεται σε:
 • 8.400.538 ευρώ για τους παραδοσιακούς ελαιώνες σε 32.395 δικαιούχους
 • 243.868 ευρώ για τα εσπεριδοειδή σε 1.404 δικαιούχους
 • 370.978 ευρώ για την καλλιέργεια γεωμήλων σε 878 δικαιούχους
 • 148.634 ευρώ για την καλλιέργεια φασολιού –βρώσιμο λαθούρι (φάβα Σαντορίνης) σε 653 δικαιούχους
 • 13.935 ευρώ για το τοματάκι Σαντορίνης σε 79 δικαιούχους
 • 15.600 ευρώ για τα δαμάσκηνα Σκοπέλου σε 61 δικαιούχους
 • 265.717 ευρώ για το κριθάρι Λήμνου σε 1.052 δικαιούχους

Συμπληρωματικές πληρωμές :

 • για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ποσού 1.098.542 ευρώ σε 3.098 δικαιούχους
 • για την πράσινη ενίσχυση ποσού 545.299 ευρώ σε 1.368 δικαιούχους
 • για τους νέους γεωργούς ποσού 25.632 ευρώ σε 118 δικαιούχους
 • για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού 26.970 ευρώ σε 212 δικαιούχους
 • για βρώσιμα όσπρια ποσού 6.289 ευρώ σε 45 δικαιούχους
 • για τον σκληρό σίτο ποσού 65.009 ευρώ σε 296 δικαιούχους
 • για τα ζαχαρότευτλα ποσού 26.877 ευρώ σε 9 δικαιούχους
 • για τους καρπούς με κέλυφος ποσού 38.504 ευρώ σε 216 δικαιούχους
 • για τα μήλα ποσού 19.967 ευρώ σε 67 δικαιούχους
 • για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή ποσού 103.641 ευρώ σε 332 δικαιούχους
 • για τα σπαράγγια ποσού 18.697 ευρώ σε 12 δικαιούχους

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε :

 • 418 αιτούντες που δεν παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι
 • 1.774 αιτούντες που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ελάχιστης παράδοσης
 • 109 αιτούντα μέλη από διάφορες Οργανώσεις Παραγωγών, που δεσμεύτηκαν από την παρτίδα πληρωμής για περαιτέρω έλεγχο, καθόσον είχαν παραδώσει σύσπορο βαμβάκι (ατομικά) και εκτός Οργάνωσης Παραγωγών άνω του επιτρεπτού ορίου με βάση το καταστατικό λειτουργίας της Οργάνωσης.

Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για τις πληρωμές:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» εδώ.
 • Μέσω της ενότητας Ψηφιακές Υπηρεσίες του portal ΙΡΙΣ με χρήση των κωδικών taxisnet εδώ.