Πληρωμές σε ελαιοκαλλιεργητές παραδοσιακών ελαιώνων

Ενισχύσεις ύψους 9,1 εκατ. € από Ενωσιακή ενίσχυση και 547.000 € από Εθνική χρηματοδότηση αναλογούν στους ελαιοκαλλιεργητές παραδοσιακών ελαιώνων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε χθες σε πληρωμές ύψους περίπου 8,7 εκατ. € σε 33.905 δικαιούχους.

Οι παραπάνω ενισχύσεις αφορούν τις αιτήσεις ενίσχυσης 2017.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί των οποίων τα ελαιοκτήματα πληρούν τους παρακάτω όρους:

  • Είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Ελαιοκομικού Τομέα (ΣΓΠ- ΕΤ).
  • Έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 80 δένδρα ανά εκτάριο.
  • Διατηρούνται σε καλή καλλιεργητική κατάσταση και εφαρμόζονται οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης.

Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε 145 ευρώ/ εκτάριο.