ΧΡΗΜΑΤΑ

Πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κατατέθηκαν σήμερα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για τις αιτήσεις 2017.

Αναλυτικά:

  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ύψους 6.336.945,38 ευρώ σε 19.560 δικαιούχους.
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για τα βρώσιμα όσπρια ύψους 4.491.908,45 ευρώ σε 12.297 δικαιούχους.
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για τον σκληρό σίτο ύψους 11.009.405,59 ευρώ σε 24.926 δικαιούχους.
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια σπαραγγιών ύψους 740.473,55 ευρώ σε 561 δικαιούχους.
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για τους καρπούς με κέλυφος ύψους 3.664.230,33 ευρώ σε 23.377 δικαιούχους.
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή ύψους 24.209.766,51 ευρώ σε 59.951 δικαιούχους.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές πληρωμές για:

  • την βασική ενίσχυση ύψους 2.291.194,74 ευρώ σε 1.321 δικαιούχους,
  • ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (πράσινη ενίσχυση) ύψους 1.929.169,01 ευρώ σε 85.640 δικαιούχους και
  • την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 73.028,24 ευρώ σε 185 δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τις πληρωμές με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) εδώ.