χρηματα

Πληρωμή αποζημιώσεων και κρατικών ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ύψους 18,8 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. αύριο 15 Απριλίου 2020, σε 7.376 δικαιούχους παραγωγούς.

Τα ποσά αφορούν αποζημιώσεις για καταστροφές φυτικού και ζωικού κεφαλαίου του έτους 2019.

Ο ΕΛΓΑ σημειώνει ότι ορισμένες καταβολές αποζημιώσεων αφορούν πίνακες ζημιάς που δεν έχουν κοινοποιηθεί στους Δήμους, καθώς δεν υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα δημόσιας έκθεσης και τυχόν υποβολής ένστασης επί των αναγραφόμενων πορισμάτων ζημιάς.

Στα πορίσματα ζημιάς, που τους αφορούν, οι παραγωγοί έχουν πλέον πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα μετά από σύνδεση, με τους κωδικούς taxis, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Υποβολές τυχόν ενστάσεων θα γίνουν όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά νόμο εδώ.

Πληρωμές κρατικών ενισχύσεων

Τη Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει επίσης 181.755 ευρώ σε 75 δικαιούχους παραγωγούς των  Προγραμμάτων  Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2016»  και «Ετήσιο 2017».

Οι παραπάνω παραγωγοί έχουν ολοκληρώσει την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά νομό εδώ.