Χρήμα

Πληρωμή ενισχύσεων σε παραγωγούς χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού

Συνολικό ποσό 15,7 εκατ. € καταβλήθηκε σήμερα σε 3.566 παραγωγούς χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού.

Αναλυτικότερα:

  • Για την εκτροφή χοίρων, καταβλήθηκε το ποσό των 12,3 εκατ € σε 518 δικαιούχους.
  • Για την εκτροφή αυτόχθονων μαύρων χοίρων καταβλήθηκε το ποσό των 1,6 εκατ. € σε 53 δικαιούχους.
  • Για την παραγωγή μελιού καταβλήθηκε το ποσό των 2,5 εκατ. € σε 2.995 δικαιούχους.