χρηματα

Πληρωμή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων από τον ΕΛΓΑ

Ενισχύσεις ύψους περίπου 522.000 € θα καταβάλει αύρι,ο Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, σε 193 δικαιούχους παραγωγούς ο ΕΛ.Γ.Α.

Οι ενισχύσεις δίδονται στους παραγωγούς που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και συγκεκριμένα αφορούν τα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων: 

  • «Πυρκαγιές 2014-2015-2016»,
  • «Πλημμύρες 2014-2015» και
  • «Ετήσια 2014-2015»

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά νομό εδώ.