Πληρώθηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις

Άμεσες ενισχύσεις που αφορούν τις αιτήσεις έτους 2019 και ξεπερνούν τα 180 εκατ. € κατέβαλλε χθες ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεων αφορούσε συνδεδεμένες ενισχύσεις όπως φαίνεται και στα παρακάτω αναλυτικά στοιχεία:

  • Πρώτη πληρωμή που αφορά στην καλλιέργεια βάμβακος, με ποσό   179.498.196,64 ευρώ σε 46.478  δικαιούχους.
  • Συμπληρωματικές πληρωμές για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ύψους 757.316,37 ευρώ σε 2.452 δικαιούχους, για την πράσινη ενίσχυση ύψους 480.867,75 ευρώ σε 1.308  δικαιούχους και για τους νέους γεωργούς ύψους 45.334,19 ευρώ σε 621 δικαιούχους.

Επίσης, συμπληρωματικές πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2019 που αφορούν στην :

  • καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, με ποσό 8.620,37 ευρώ σε 27 δικαιούχους
  • καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών, με ποσό 16.050,62 ευρώ σε 58 δικαιούχους
  • καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων, με ποσό 1.228,89 ευρώ σε 6 δικαιούχους
  • καλλιέργεια σκληρού σίτου, με ποσό 25.476,06 ευρώ σε 50 δικαιούχους
  • καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, με ποσό 101.111,40 ευρώ σε 11 δικαιούχους
    την καλλιέργεια καρπών με κέλυφος, με ποσό 27.766,47 ευρώ σε 175 δικαιούχους
  • καλλιέργεια μήλων, με ποσό 3.953,74 ευρώ σε 12 δικαιούχους.

Οι παραγωγοί μπορούν να έχουν γρήγορη και αναλυτική πληροφόρηση για τα ποσά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» ή μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών».