τοματα-βιομηχανικη

Πληρώθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση για τη βιομηχανική τομάτα

Πληρώθηκε χθες Παρασκευή 20 Μαρτίου, ένα μήνα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής, η συνδεδεμένη ενίσχυση προς τους καλλιεργητές βιομηχανικής τομάτας.

Το συνολικό ποσό ανήλθε στα 2,8 εκατ. € και αφορά 843 δικαιούχους.

Από το σύνολο των παραγωγών που καλλιεργούν βιομηχανική τομάτα, 51 δεν πληρούν το κριτήριο της ελάχιστης απόδοσης.

Οι παραγωγοί μπορούν να έχουν γρήγορη και αναλυτική πληροφόρηση για τα ποσά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» ή μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών».