Εκθέσεις

Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων: Νέες συμπληρωματικές προσκλήσεις – Υποβολή έως 27 Αυγούστου

Δύο νέες συμπληρωματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων δημοσίευσε η Ε.Ε. για την εσωτερική αγορά και σε Τρίτες Χώρες.

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

 Προθεσμία υποβολής: έως τις 27/08/2020.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ για τα “απλά’’ προγράμματα και 5 εκατ. ευρώ για τα “πολύ-προγράμματα” προώθησης και ενημέρωσης.

Βρείτε την πρόσκληση για τα “απλά” προγράμματα εδώ. Βρείτε την πρόσκληση για τα “πολύ-προγράμματα” εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 210212- 4283, 4039, 4521