κρεας

Ποια κρέατα έχουν σφραγίδα με ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Σύμφωνα με τη νομοθεσία «Ελληνικά» δύναται να επισημανθούν τα κρέατα μόνο εάν αποδεικνύεται από την επιχείρηση, με τρόπο ικανοποιητικό, ότι το κρέας έχει αποκτηθεί από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα.

Η επισήμανση των σφάγιων ελληνικής καταγωγής είναι ευθύνη των επιχειρήσεων και γίνεται με χρήση σφραγίδας παραλληλόγραμμου σχήματος και με την εγκεκριμένη για τρόφιμα χρωστική Ε129 (ερυθρό ALURA), εντός της οποίας αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Εν όψει των εορτών του Πάσχα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εντατικοποιήσουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, για την καταγωγή ή προέλευση των αιγοπροβάτων, με σκοπό την διαφάνεια στη αγορά και προστασία των καταναλωτών από πρακτικές παράνομων ελληνοποιήσεων.