δασος

Ποια υπομέτρα του Π.Α.Α. αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Την έκδοση των προσκλήσεων για 6 υπομέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τα υπομέτρα που εκχωρούνται στις παραπάνω υπηρεσίες είναι:

  • 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων»
  • 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα»
  • 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
  • 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
  • 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων»
  • 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000»