ντοματα

Ποιες μεταποιητικές εταιρείες συμμετέχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης τομάτας

Οι μεταποιητικές εταιρίες που εγκρίθηκαν για συμμετοχή στο καθεστώς της συνδεδεμένης τομάτας για την μεταποιητική περίοδο 2016 είναι οι εξής:

1. ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε.

2. ΚΩΠΑΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

3. Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ

4. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.

5. DAMAVAND AE

6. ΣΕΡΚΟ FOODS A.E.

7. ΣΤΡΥΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

8. ΧΥΜΟΦΡΟΥΤ Ε.Π.Ε

9. DEL MONTE HELLAS S.A.

10. MAST FOODS S.A.

11. UNILEVER-KNORR ABEE

Υπευθυμίζουμε ότι το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 55,84 €/στρ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  • Παραδίδουν τουλάχιστον 50 τόνους/εκτάριο βιομηχανικής τομάτας, από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.
  • Παραδίδουν το προϊόν σε: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών.
  • Διαθέτουν τουλάχιστον 1 στρ. επιλέξιμης έκτασης αγροτεμαχίου.
  • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας
  • Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
  • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.
  • Διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις εδώ.