αμπελωνας

Ποιες οινοποιήσιμες ποικιλίες κυριαρχούν στους ελληνικούς αμπελώνες

Το 89% της συνολικής έκτασης με οινοποιήσιμες ποικιλίες στη χώρα μας είναι φυτεμένο με ελληνικές ποικιλίες, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οποία επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απογραφή 2017/2018, οι ξενικές ποικιλίες καταλαμβάνουν 69.055 στρέμματα σε σύνολο εκτάσεων 628.045 στρεμμάτων αποτελώντας σε ποσοστό μόλις το 11%.

Η «βασική πεντάδα»

Φυτεμένη κυρίως στις Περιφέρειες Αττικής (52.888 στρέμματα) και Στ. Ελλάδας (41.562 στρέμματα), το Σαββατιανό είναι η πρώτη σε έκταση ποικιλία (16 %).

Ακολουθεί ο Ροδίτης με 80.730 στρέμματα και ποσοστό περίπου 13 %. Ποικιλία που τη συναντά κανείς κυρίως στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας (44.075 στρέμματα), στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (12.418 στρέμματα) και στην Στ. Ελλάδα (10.492 στρέμματα).

Τρίτη ποικιλία – και πρώτη ερυθρή – το Αγιωργήτικο με 31.741 στρέμματα και ποσοστό 5%. Τα περισσότερα στρέμματα (30.226 στρ.) με την ποικιλία αγιωργήτικο είναι φυτεμένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ακολουθούν με μικρότερες εκτάσεις η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας (515 στρ.), η Περιφέρεια Αττικής (353 στρ.), η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος και η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

Ακολουθεί το Λιάτικο με 26.041 στρέμματα και ποσοστό 4 % που στο σύνολό της είναι φυτεμένη στην Περιφέρεια Κρήτης και την πρώτη πεντάδα «κλείνει» το Ασύρτικο με 19.845 στρέμματα, ποσοστό περίπου 3 %, με 12.642 στρέμματα φυτεμένα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και το υπόλοιπo σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας (κυρίως Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία) πλην της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων.