εφορια υπολογισμοι

Ποιοι αγρότες πρέπει να τηρούν βιβλία εσόδων/εξόδων

Τα κριτήρια  για την ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α με τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων είναι τα παρακάτω :

1. Ακαθάριστα  έσοδα από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών  υπηρεσιών πάνω από 15.000,00 € κατά το προηγούμενο έτος 2016 και

2. Είσπραξη επιδοτήσεων συνολικής αξίας πάνω από 5.000,00 € κατά το έτος 2016.

Σε  ότι  αφορά τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000,00 € από επιδοτήσεις, λαμβάνονται υπόψη το συνολικό ποσό το οποίο εισέπραξε ο αγρότης από οποιαδήποτε επιδότηση όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για νέους γεωργούς, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική αποζημίωση, κ.λ.π, έστω κι αν αυτές αφορούν προηγούμενα χρόνια.

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στο όριο των 5.000,00 € οι κάθε είδους ενισχύσεις που αφορούν την πραγματοποίηση επενδύσεων καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Όσοι αγρότες εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων κατά το έτος 2016 πάνω από 5.000,00 € ακόμη κι αν αυτά αφορούν παλαιότερα χρόνια (π.χ 2014, 2015 κ.λ.π) πρέπει να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς  Φ.Π.Α  και να βγάλουν βιβλία εσόδων – εξόδων.

Η προθεσμία λήγει την 31-01-2017.

Παράδειγμα 1

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2017 χονδρικές πωλήσεις αξίας 14.500 ευρώ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις(π.χ. από τις παραδόσεις 20 τενεκέδων λαδιού που τους πούλησε πόρτα -πόρτα με έκδοση ειδικού στοιχείου ) αξίας 600 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 3.000 ευρώ. Από την 1.1.2018 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2016 χονδρικές πωλήσεις αξίας 7.000 ευρώ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις από την πώληση οπωροκηπευτικών σε ιδιώτες (με απόδειξη είσπραξης) αξίας 3.000 ευρώ και έλαβε αναδρομικά το έτος 2016 δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 3.000 ευρώ που αφορούσαν το έτος 2015 και παράλληλα έλαβε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 4.000 ευρώ για το έτος 2016. Ο εν λόγω αγρότης από την 1.1.2017 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Τέλος όσοι αγρότες ασκούν κι άλλο επάγγελμα για το οποίο έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, θα πρέπει να εντάξουν και την αγροτική τους δραστηριότητα στα βιβλία ανεξάρτητα αν έχουν πωλήσεις κάτω από 15.000,00 € ή εισέπραξαν επιδοτήσεις κάτω από 5.000,00 €.