Ποιοι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Μη υποχρεωτική η τριετία παραμονής κανονικό καθεστώς

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ υπάγονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο:

  • παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και
  • έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο το έτος 2016 και όχι το σύνολο των επιδοτήσεων.

Όσοι αγρότες εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2017 παρόλο που πληρούσαν τις προϋποθέσεις παραμονής στο ειδικό καθεστώς, λόγω της ασάφειας που υπήρχε στο θέμα του υπολογισμού των επιδοτήσεων, μπορούσαν να προβούν σε δήλωση μεταβολής μετάταξης για την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών έως και 12.5.2017.

Oι αγρότες οι οποίοι τελικά επέλεξαν να παραμείνουν για το φορολογικό έτος 2017 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν υποχρεούνται να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για μια τριετία, αλλά από το επόμενο φορολογικό έτος μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς, με την προϋπόθεση βέβαια της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.