αγροτης

Ποιοι είναι δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης

Συνολικά 240 εκατ. € θα δοθούν στους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το 2019  μέσω του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στόχος του Μέτρου 13 είναι η ετήσια ενίσχυση των γεωργών ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

Δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα και κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση εντός περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως:

  • ορεινές περιοχές (Υπομέτρου 13.1)
  • περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με τον παλιό και νέο χάρτη (Υπομέτρου 13.2)
  • περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές (Υπομέτρου 13.3)

Ενεργός επαγγελματική δραστηριότητα σημαίνει:

α) Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα.
β) Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο.

Πότε πραγματοποιούνται οι πληρωμές

Οι πληρωμές του Μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις εντός της περιόδου αυτής.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να καταβληθεί προκαταβολή της ενίσχυσης έως 75%, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων πριν την 1η Δεκεμβρίου.

Δείτε τα ποσά των ενισχύσεων ανά υπομέτρο εδώ.