χωριο

Ποιοι παραγωγοί θα λάβουν φέτος Εξισωτική Αποζημίωση

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου οι τελικές πίνακες με τους παραγωγούς που θα λάβουν φέτος Εξισωτική Αποζημίωση.

Τα τελικά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν και όσους είχαν καταθέσει ενστάσεις και δικαιώθηκαν.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην Καρτέλα Αγρότη εδώ.

Οι πίνακες είναι επίσης διαθέσιμοι στις  Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και στους Πιστοποιημένους Φορείς Υποβολής Αιτήσεων.