αγροτης

Ποιοι θεωρούνται ενεργοί αγρότες; – Μια σημαντική τροποποίηση της τελευταίας στιγμής

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας MSc

Είναι γνωστό ότι για να μπορεί κάποιος να λάβει δικαιώματα ενίσχυσης θα πρέπει να είναι ενεργός αγρότης.

Ενεργός αγρότης θεωρείται:

  • Αυτός που έλαβε το προηγούμενο έτος συνολικό ποσό άμεσων ενισχύσεων έως 5.000 €

ή

  • Αυτός που έλαβε το προηγούμενο έτος συνολικό ποσό άμεσων ενισχύσεων άνω των 5.000 € με την προϋπόθεση

Σε αυτό το σημείο, πριν λίγες μέρες, έγινε τροποποίηση της προηγούμενης υπουργικής απόφασης (104/7056/21−01−2015).

Με βάση την αρχική υπουργική απόφαση η προϋπόθεση ήταν:

  • …το ποσό των άμεσων ενισχύσεων να είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών του εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Με βάση τη τροποποίηση* της απόφασης:

  • …το ποσό των άμεσων ενισχύσεων να είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών του εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Ας δούμε με ένα απλό παράδειγμα πως αποτυπώνεται στην πράξη αυτή η τροποποίηση:

Δικαιούχος έλαβε το προηγούμενο έτος άμεσες ενισχύσεις 6.000 €. Για να θεωρηθεί ενεργός αγρότης θα πρέπει:

– Σύμφωνα με την αρχική απόφαση, τα συνολικά έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες να μη ξεπερνούν τις 60.000 €.

– Σύμφωνα με τη τροποποιημένη απόφαση, τα συνολικά έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες να μη ξεπερνούν τις 120.000 €!

Ποιους λοιπόν ευνοεί αυτή η τροποποίηση;

Όσους έχουν υψηλά εξωγεωργικά εισοδήματα.

Το πρόβλημα είναι ότι τα χρήματα των άμεσων ενισχύσεων που θα λάβει η χώρα μας είναι συγκεκριμένα και θα μοιραστούν σε όλους τους δικαιούχους, σε όλους τους ενεργούς αγρότες. Άρα όσοι περισσότεροι είναι οι δικαιούχοι, τόσο θα μειώνεται το ποσό που θα λαμβάνει ο καθένας.

Με τέτοιου είδους κανονισμούς, αποφάσεις ή τροποποιήσεις χάνουν την αξία τους οι έννοιες που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτές, όπως πχ. η έννοια του ενεργού αγρότη!

* Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η τροποποίηση της απόφασης αφορά διόρθωση της αρχικής βάσει σχετικού άρθρου του Καν.(ΕΕ) 1307/2013.

Διαβάστε επίσης:

Νέοι αγρότες και ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. – Τι έχει αλλάξει.

Ποιοι δικαιούνται βασική ενίσχυση το 2015; Η σημασία της επιλέξιμης έκτασης και ο ενεργός αγρότης