ψεκασμος

Πωλήσεις φυτοφαρμάκων: Διπλασιάστηκαν στην Κύπρο – Σταθερές στην Ε.Ε. – Σε ποιες χώρες μειώθηκαν

Σχεδόν διπλάσιες (+94%) ήταν οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην Κύπρο το 2018 σε σύγκριση με το 2011, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή για τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων.

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε επίσης και στην Αυστρία (+53%), τη Γαλλία (+39%) και τη Σλοβακία  (+38%).

Μείωση των πωλήσεων καταγράφηκε στην Πορτογαλία (-43%) την Ιρλανδία (-28%) και τη Τσεχία (-27%).

Όσον αφορά συνολικά την Ε.Ε., κατά την περίοδο 2011-2018, οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων παρέμειναν σταθερές σε περίπου 360 εκατ. κιλά ετησίως.

Τέσσερις χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία) αντιπροσώπευαν πάνω από τα δύο τρίτα των πωλήσεων. Αυτές οι χώρες είναι άλλωστε οι κυριότεροι γεωργικοί παραγωγοί στην ΕΕ, αφού αντιπροσωπεύουν το 51% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης και το 49% της συνολικής αρόσιμης γης της ΕΕ.

Όσον αφορά τις κατηγορίες φυτοφαρμάκων που πωλήθηκαν το 2018, οι περισσότερες ποσότητες αφορούν τα «Μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα» (45%), ακολουθούν τα «ζιζανιοκτόνα» (32%) και τέλος τα «εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα» (11 %).