τρυγος

Πολύ χαμηλός ο αριθμός των Δηλώσεων Συγκομιδής – Τι έδειξαν τα στοιχεία

Παρά το γεγονός ότι τη φετινή περίοδο σημειώθηκε μικρή αύξηση στον αριθμό των Δηλώσεων Συγκομιδής σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ωστόσο μένει αναπάντητο το ερώτημα πού βρίσκονται οι χιλιάδες παραγωγοί οι οποίοι ενώ υποχρεούνται να υποβάλλουν Δηλώσεις τελικά δεν το έπραξαν.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΟΣΟΕ ο αριθμός των υποβληθεισών Δηλώσεων Συγκομιδής της περιόδου 2018/2019 έφθασε τις 25.385 έναντι 24.843 της περιόδου 2017/2018, αύξηση κατά 2,19%.

Αυξημένος κατά 7,25% είναι και ο αριθμός των στρεμμάτων (280.400 στρ./ 2018-2019, έναντι 261.452 στρ. / 2017-2018) ενώ αύξηση κατά 5,48% σημειώθηκε στις εισκομισθείσες ποσότητες (περίπου 239 χιλιάδες τόνους/ 2018-2019 έναντι 226 χιλιάδες τόνους / 2017-2018).

Η ΚΕΟΣΟΕ εκτιμά ότι η κατά τ’ άλλα μικρή αύξηση, οφείλεται στο γεγονός ότι για φέτος πρώτη φορά υποχρέωση υποβολής ψηφιακής Δήλωσης Συγκομιδής είχαν και τα μικρά οινοποιεία για την σταφυλική τους παραγωγή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή ψηφιακής Δήλωσης Παραγωγής.

Ωστόσο παραμένει αναπάντητο το ερώτημα του πως αξιολογείται αυτή η τεράστια απόκλιση μεταξύ των υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής που ανέρχονται σε 120.000 εκμεταλλεύσεις περίπου (160.000 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις μείον 40.000 που κατέχουν κάτω από ένα στρέμμα και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής) και των υποβαλλομένων Δηλώσεων Συγκομιδής.

Αύξηση των εκτάσεων

Όσον αφορά τη γεωγραφική εξέλιξη υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής σημαντικές αυξητικές τάσεις σε στρέμματα παρουσιάζουν οι περιφέρειες Αν. Μακεδονίας Θράκης (+27 %), Κεντρικής Μακεδονίας (+18 %), Δυτικής Μακεδονίας (+12 %), Πελοποννήσου (+10 %) και Αττικής (+7 %), ενώ μείωση παρουσιάζει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (-1,2 %).