Μέλισσα

Οι πολυφαινόλες και η αντιοξειδωτική δράση της πρόπολης-Συνέδριο Μελισσοκομίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η πρόπολη είναι ένα από τα πολυτιμότερα και αινιγματικά προϊόντα της μέλισσας με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Έχει αποδειχθεί ότι κατέχει ένα ευρύ φάσμα βιολογικών δραστηριοτήτων (αντιμικροβιακή, αντιϊική, αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινική, κ.λπ.), λόγω των διαφορετικών συστατικών της. Η χημική σύνθεση της πρόπολης είναι ιδιαίτερα μεταβλητή και εξαρτάται κυρίως από την τοπική χλωρίδα.

Ο κ. Αλυσσανδράκης Ε. παρουσίασε στο 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Μελισσοκομικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εργασία – Οι πολυφαινόλες και η αντιοξειδωτική δράση της πρόπολης από διάφορες περιοχές της Ελλάδας – ( Χ. Τράκα, Ε. Αλυσσανδράκης, Ειρήνη Αναστασάκη, Π. Χαριζάνης και Δ. Λαζαράκης) – στην οποία πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των ολικών φαινολικών συστατικών (ΟΦΣ) με τη μέθοδο Folin- Ciocalteau, και εκτιμήθηκε η αντιοξειδωτική ικανότητα με τις μεθόδους DPPH και ABTS 123 αιθανολικών εκχυλισμάτων πρόπολης από 15 περιοχές της Ελλάδας.

Η περιεκτικότητα ΟΦΣ κυμάνθηκε μεταξύ 1 και 203 mg CAE/gr πρόπολης. Τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα είχαν τα δείγματα από τη Βοιωτία και τη μικρότερη αυτά της Λακωνίας με μέση τιμή 161,4 και 7,82 mg CAE/gr πρόπολης, αντίστοιχα. Δείγματα που συλλέχθηκαν από περιοχές με λεύκες (Βοιωτία) παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές. Αντίθετα, δείγματα από περιοχές με δέντρα που παράγουν ρητίνη (Χίος), αλλά και από περιοχές με φτωχή βλάστηση (Κύθνος) είχαν πολύ χαμηλές τιμές.

Αναφορικά με τη δοκιμή DPPH, η μέση τιμή για όλα τα δείγματα ήταν 874,9 mg Trolox/gr πρόπολης (εύρος τιμών 37-7899 mg Trolox/gr πρόπολης). Ενώ, η μέση τιμή της δοκιμής ΑΒΤS ήταν 832,5 mg Trolox/gr πρόπολης, (50-3552 mg Trolox/gr πρόπολης). Τη μεγαλύτερη τιμή παρουσίασαν τα δείγματα της Βοιωτίας και στις δυο μεθόδους, με τα δείγματα από τη Λακωνία να έχουν τη χαμηλότερη τιμή με τη μέθοδο DPPH και αυτά από την Κύθνο με την ABTS. Θετική γραμμική συσχέτιση παρουσιάζουν οι τρεις μέθοδοι (R2 Folin- Ciocalteau – ABTS=0,8399, R2 DPPH – ABTS =0,7189, R2 Folin- Ciocalteau – DPPH=0,6164).

Επιπλέον, συγκρίνοντας τα δείγματα ανά εποχή συλλογής, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, τα ανοιξιάτικα ωστόσο δείγματα, είχαν χαμηλότερες τιμές.

Από τα αποτελέσματα είναι σαφές η παραλλακτικότητα δειγμάτων ελληνικής πρόπολης ως προς την περιεκτικότητα σε ΟΦΣ και το αντιοξειδωτικό τους δυναμικό είναι πολύ μεγάλη και συνδέεται άρρηκτα με την χλωρίδα της περιοχής όπου βρίσκονται οι μέλισσες.

Φωτογραφίες από το Συνέδριο

Συνέδριο-Μελισσοκομιας-Αλυσσανδράκης

Συνέδριο-Μελισσοκομιας

Συνέδριο-Μελισσοκομιας-1

Διαβάστε επίσης:

Μελισσοκομία για προχωρημένος – Μελισσοκομία ΙΙ

Μάρκετινγκ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων