τρακτερ-σανο

Πως εξελίχθηκαν οι αμοιβές για αγροτικά ημερομίσθια, ενοίκια αγροκτημάτων και κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια

Αυξομειώσεις παρατηρούνται στην αμοιβή των συντελεστών παραγωγής στην Γεωργία-Κτηνοτροφία με τάση μικρής μείωσης τα τελευταία 6 χρόνια (έτος βάσης = 2010), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σκοπός των Δεικτών Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που καταβάλλουν οι παραγωγοί για τα αγροτικά ημερομίσθια (Εργασία), τα ενοίκια των αγροκτημάτων (Γη), τα ενοίκια των μηχανημάτων και τους τόκους των αγροτικών δανείων (Κεφάλαιο) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Ως πηγές τιμοληψίας χρησιμοποιούνται, για μεν τα ενοίκια αγροκτημάτων, τα ενοίκια μηχανημάτων και τα αγροτικά ημερομίσθια οι τοπικές/δημοτικές κοινότητες, για δε τους τόκους αγροτικών δανείων, τα επιτόκια δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς (προηγούμενα έτη η ΑΤΕ).

Όσον αφορά το έτος 2018 ο Γενικός Δείκτης Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2017, παρουσίασε μείωση – 0,3% έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το έτος 2016.

Η μείωση οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • μείωση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 2,0% (τόκοι δανείων: -3,4% και ενοίκια μηχανημάτων: 0,2%)
  • αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 1,2%
  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 1,1%.
Ετήσιοι Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (Έτος βάσης: 2010=100,0)
Ετήσιες μεταβολές Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής
Έτος βάσης: 2010=100,0