Ελληνικό-σήμα

Πως να αποκτήσετε το ελληνικό σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά σας προϊόντα

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, Αγρομετεωρολογίας MSc-Γενικός Διευθυντής στην Ελληνική Γεωργία

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα με την επωνυμία τους, χωρίς καμία διάκριση, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ελέγχου και απονομής σήματος που παρέχει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. To Ελληνικό Σήμα είναι ένα προαιρετικό σήμα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων και οι όροι απονομής και χρήσης του σήματος είναι οι ίδιοι, τόσο για τις υπό αξιολόγηση επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους του σήματος.

Σε ποια προϊόντα μπορεί να απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα

Τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα είναι τα:
i) «Είδη γάλακτος» που διατίθενται στην κατανάλωση, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 80 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
ii) «διατηρημένα γάλατα, μερικά και ολικά αφυδατωμένα», όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 80(α) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
iii) «αφρόγαλα», «βούτυρο» και «γαλακτικές λιπαρές ύλες», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 81 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
iν) «γιαούρτι», όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 82 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
ν) «τυροκομικά προϊόντα», όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
νi) «ρυζόγαλο», «κρέμα» και «επιδόρπια με βάση το γάλα».

Απαιτήσεις για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
i) το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των παραπάνω προϊόντων να προέρχεται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
ii) οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας γάλακτος, καθώς και οι εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, να εδρεύουν στην Ελλάδα.
iii) τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως συστατικά σε άλλα προϊόντα, να είναι ελληνικής προέλευσης.
iν) το ρύζι που χρησιμοποιείται ως συστατικό του προϊόντος «ρυζόγαλο», να είναι ελληνικής προέλευσης.
ν) Το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος που χρησιμοποιούνται στα «επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.
νi) το μέλι που χρησιμοποιείται στα «επιδόρπια με βάση το γάλα», να είναι ελληνικής προέλευσης.

Επίσης θα πρέπει να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας που περιλαμβάνει:

  • τον έλεγχο της ελληνικής προέλευσης του παραλαμβανόμενου γάλακτος,
  • τη διασφάλιση της συνέχειας της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων παραγωγικών διαδικασιών στην Επιχείρηση,
  • τον έλεγχο της ταυτότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχείρηση, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσης της ιχνηλασιμότητας.

Για την τεκμηρίωση όλων των παραπάνω η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές γάλακτος, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων υποσυσκευασίας ή περαιτέρω χρήσης τελικού προϊόντος ως συστατικό για την παραγωγή άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος. Το ανωτέρω αρχείο εμπεριέχει τα στοιχεία της «Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Γάλακτος», η οποία τηρείται και υποβάλλεται από την Επιχείρηση στον ΕΛ.Γ.Ο.−ΔΗΜΗΤΡΑ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Φορέας Απονομής του Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ).

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει στην Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Αίτηση για την απονομή Ελληνικού σήματος.

Η Αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί:

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Αίτησης για την απονομή του σήματος, ενημερώνεται η αντίστοιχη εποπτεία προκειμένου να προγραμματιστεί επιτόπιος έλεγχος. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την επιχείρηση.

Μεταξύ της Επιχείρησης και του Φορέα υπογράφεται Σύμβαση διάρκειας τριών ετών στην οποία περιγράφονται όροι πιστοποίησης, χρήσης Σήματος και οικονομικοί όροι.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τους τελευταίους δύο μήνες πριν την λήξη της Σύμβασης ενώ αντίθετα εάν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της Σύμβασης φορεασ πιστοποιησησ iso.

Για την επέκταση του δικαιώματος χρήσης του Ελληνικού Σήματος της Επιχείρησης σε άλλο προϊόν της, η Επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στο Φορέα, νέα Αίτηση.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος καταβάλλεται τέλος χρήσης. Μετά την ένταξη της επιχείρησης στο Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για κάθε επιπλέον έτος χρήσης, το τέλος χρήσης καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου του ημερολογιακού έτους.

Για προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

Οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιημένες και καταχωρισμένες στο «Μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσεως των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.» που τηρεί ο ΕΛ.Γ.Ο.−ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και συσκευασία ή/και εμπορία ελληνικών τυριών Π.Ο.Π., καταχωρίζονται αυτοδίκαια στο Μητρώο και δικαιούνται τη χρήση του Ελληνικού Σήματος. πιστοποίηση iso 22301

Που τοποθετείται το σήμα

Το Ελληνικό Σήμα πρέπει να τοποθετείται επί των:
i) μέσων συσκευασίας των προσυσκευασμένων προϊόντων
ii) μονάδων παραγωγής (κεφάλι, βαρέλι, δοχείο κ.λπ.) των τυροκομικών προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση
iii) αυτόματων πωλητών χύμα θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος προς πόση.

Υπόχρεη για την αναγραφή του Ελληνικού Σήματος είναι η Επιχείρηση στην οποία έχει απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα και διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά.

Η απονομή του Σήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα:
α) να επιθέτει το Σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει απονεμηθεί και στη συσκευασία αυτών,
β) να χαρακτηρίζει με το Σήμα τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει απονεμηθεί,
γ) να χρησιμοποιεί το Σήμα για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών.

Το Ελληνικό Σήμα

Ελληνικό-σήμα