ellinikigeorgiagr

Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αγροοικολογίας (Agroecology Europe Association) και το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος συνδιοργανώνουν ένα συμμετοχικό εργαστήριο για τον σχεδιασμό και διαχείριση ενός αγροκτήματος εφαρμόζοντας αγροοικολογικές αρχές, απευθυνόμενο σε νέους που ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα.

Πέρα από την οριζόντια ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με ειδικούς, το εργαστήριο σκοπεύει να εμβαθύνει από κοινού στο ποιες είναι οι προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη γεωργία, εφαρμόζοντας αγροικολογικές αρχές, ποιοι καινοτόμοι τρόποι μπορούν να αναπτυχθούν για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, καθώς και ποιον ρόλο παίζουν τα θέματα φύλου.

H Αγροοικολογία ως προσέγγιση περιλαμβάνει την εφαρμογή οικολογικών εννοιών & αρχών για τον σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων. Κατανοεί και σχεδιάζει τα γεωργικά συστήματα όχι μόνο από αγρο-περιβαλλοντική αλλά και μια κοινωνικοοικονομική άποψη, οπότε και θεωρείται ως “ολιστική” προσέγγιση ολόκληρου του συστήματος τροφίμων. Θεωρείται επίσης μια “ομπρέλα” εννοιών και αρχών, με σημαντική αντιστοίχιση με άλλες προσεγγίσεις που προσφέρουν εναλλακτικές δομές στο κυρίαρχο πρότυπο της βιομηχανικής γεωργίας, όπως η βιολογική & βιοδυναμική γεωργία, η αγροδασοπονία, η γεωργία χαμηλών εισροών, η αεικαλλιέργεια (περμακουλτούρα), η αναγεννητική γεωργία κ.ά.

Στόχοι του εργαστηρίου

  • Οριζόντια ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών και νέων που ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν στον γεωργικό τομέα για την απόκτηση οργανωτικών ικανοτήτων σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός αγροοικολογικού αγροκτήματος.
  • Συζήτηση αναφορικά με τα εμπόδια υλοποίησης και παραγωγή ιδεών προκειμένου να προκύψουν λύσεις με προοπτική.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα εμπόδια και τις ευκαιρίες προσέγγισης των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, τις γεωργικές εφαρμογές και την εκπαίδευση/κατάρτιση.
  • Δικτύωση & δημιουργία λειτουργικών σχέσεων για την πρακτική εφαρμογή των ιδεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Πότε & πού:

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 (09:00 – 19:00) Στον χώρο του Open Farm Agora (Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών Ο.Κ.Α.Α.) και επίσκεψη σε αγρόκτημα (ν. Αττικής)

Συμμετοχή

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε νέους γεωργούς, νέους που επιθυμούν να απασχοληθούν στον γεωργικό τομέα, και σε φοιτητές, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να εξερευνήσουν ενεργά τις υπάρχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες και να εκφράσουν τις ανάγκες και τη γνώμη τους για τα υπάρχοντα εμπόδια.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η δικτύωση και οι μακροχρόνιες λειτουργικές σχέσεις, το εργαστήριο θα είναι επίσης ανοιχτό για συμμετοχή από συμβούλους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, άτομα που ασχολούνται με τη γεωργική εκπαίδευση, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και φορείς της γεωργικής αλυσίδας εφοδιασμού και τοπικές πρωτοβουλίες νέων που σχετίζονται με σχήματα εναλλακτικών γεωργικών συστημάτων.

Κόστος

Είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

  • το κόστος συμμετοχής στο εργαστήριο,
  • έντυπο υλικό,
  • διατροφή και
  • μεταφορά προς/από το αγρόκτημα.

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, θα υπάρξει διαδικασία επιλογής, αναλόγως των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Συνοπτικό πρόγραμμα

Μέρος Ι – Συμμετοχικό Εργαστήριο:
Εμπειρίες από επαγγελματίες σχετικά με:
Διαχείριση όλων των σταδίων λειτουργίας ενός αγροκτήματος (διαχείριση παραγωγής, μεταποίησης, οικονομικών κ.ά.)
Αγρονομική διαχείριση αγροκτημάτων (αγροοικολογικές μέθοδοι & πρακτικές, εξοπλισμός κ.ά.)

World cafe:
Ομαδική συνεδρία εργασίας για τον τρόπο σχεδιασμού ενός αγροοικολογικού αγροκτήματος συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που σχετίζονται με τις καλλιεργητικές πρακτικές, την αλυσίδα αξίας (διαδικασίες που προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν) και θέματα διαχείρισης.

Οι κατευθυντήριες ερωτήσεις θα αφορούν ευκαιρίες, εμπόδια, εντοπισμό των ενδιαφερομένων για την επίτευξη στόχων και την υπέρβαση των εμποδίων.

Μέρος II – Επίσκεψη σε αγρόκτημα
Επίσκεψη σε αγρόκτημα που εφαρμόζει αγροοικολογικές αρχές στην περιαστική περιοχή της Αθήνας.

Επιτόπια παρουσίαση σχετικά με τον σχεδιασμό αγροοικολογικού αγροκτήματος και τις προσωπικές εμπειρίες των παραγωγών που χτίζουν την αλυσίδα αξίας τους.

Συζήτηση:
– Παρουσίαση ομαδικών σχεδίων και ανατροφοδότηση
– Συζήτηση για ευκαιρίες, εμπόδια και λύσεις

Στο εργαστήριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές των γυναικών, επαγγελματιών & ειδικών στον τομέα της Αγροοικολογίας.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ