υπουργείο

Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις 187 θέσεις σε ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερες από 16 χιλιάδες αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις 187 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν:

  • 6.967 αιτήσεις για την κάλυψη 144 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 3.584 αιτήσεις για την κάλυψη 24 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 6.225 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 51.756.