ψεκασμοι-φυτοφαρμακα

Πόσο φυτοφάρμακα πωλήθηκαν το 2020 στην Ε.Ε. – Ποσοστά ανά κατηγορία και χώρα

Τριακόσιοι σαράντα έξι χιλιάδες τόνοι φυτοφαρμάκων έπεσαν στις γεωργικές εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Οι περισσότερες πωλήσεις αφορούσαν την κατηγορία μυκητοκτόνα –  βακτηριοκτόνα (43%) και ακολουθούν τα ζιζανιοκτόνα (35%) και τα  εντομοκτόναακαρεοκτόνα (14%).

Τα ανόργανα μυκητοκτόνα (που περιέχουν ενώσεις χαλκού, ανόργανο θείο και άλλα ανόργανα μυκητοκτόνα, πολλά από τα οποία επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία) αντιπροσώπευαν λίγο περισσότερο από το ήμισυ (57%) των “μυκητοκτόνων και βακτηριοκτόνων” που πωλήθηκαν στην ΕΕ.

Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία – οι κύριοι γεωργικοί παραγωγοί στην ΕΕ – κατέγραψαν τις υψηλότερες ποσότητες πωλήσεων φυτοφαρμάκων.

Τα 16 κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία – δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα –  κατέγραψαν μείωση κατά 7% στους τόνους δραστικών ουσιών που πωλήθηκαν (233.509 τόνοι) σε σύγκριση με το 2011 (251.868 τόνοι). Πάνω από τα 2/3 (67%) των συνολικών πωλήσεων φυτοφαρμάκων στην ΕΕ το 2020 αντιστοιχούν σε αυτές τις 16 χώρες.

Μεταξύ 2011 και 2020, οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων στην ΕΕ παρέμειναν σχετικά σταθερές με τον συνολικό όγκο που πωλείται ετησίως να κυμαίνεται ± 6% γύρω από το επίπεδο των 350.000 τόνων.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Τσεχία (-38%). Η Πορτογαλία, η Δανία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία ανέφεραν επίσης πωλήσεις τουλάχιστον 20% χαμηλότερες το 2020 σε σχέση με το 2011. Αντίθετα, η Αυστρία (+61%) και η Λετονία (+77%) ανέφεραν σημαντικά υψηλότερες πωλήσεις φυτοφαρμάκων το 2020 σε σχέση με το 2011.