χρηματα

Που οφείλονται οι μεγάλες μειώσεις στα ποσά των ενισχύσεων

Η επιλογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προσθέσει νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις για το έτος 2017 (Σταφίδα, Καρποί με κέλυφος, Μήλα, Κρόκος, Μηδική – Τριφύλλι) καθώς επίσης να αυξήσει το ποσό του Εθνικού Αποθέματος για την ενίσχυση νεοεισερχόμενων και νεαρής ηλικίας γεωργών είχε ως φυσικό επακόλουθο, όπως άλλωστε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ είχε επισημάνει σε παλιότερα άρθρα της, να μειωθούν οι επιδοτήσεις που λάμβαναν έως σήμερα οι δικαιούχοι παραγωγοί.

Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης γνώριζαν από το 2015 – χρονιά που καθορίστηκε η ετήσια αξία των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2015-2019 –  ότι στις περιπτώσεις που η Ατομική Μοναδιαία Αξία Δικαιωμάτων υπερέβαινε την Περιφερειακή Αξία, η ετήσια ενίσχυση θα μειώνονταν. Μέχρι τις αρχές το 2017 οι παραγωγοί γνώριζαν  ακριβώς τα ποσά που δικαιούνταν έως και το έτος 2019.

Ωστόσο, το έτος 2017, η ετήσια αξία των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, αναπροσαρμόστηκε οριζόντια για όλους τους δικαιούχους, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την άσκηση πολιτικών που εφάρμοσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, οι νέες επιπρόσθετες μειώσεις, οι οποίες είναι αλήθεια ότι πέρασαν σχεδόν στα “κρυφά”  αφορούν:

  • Μείωση 4,5% για τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος, για τη χορήγηση για πρώτη φορά δικαιωμάτων σε νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόμενους γεωργούς και δικαιούχους Φόρμας 6.
  • Μείωση 3,125% προκειμένου να εξασφαλισθούν πιστώσεις για την κάλυψη της αύξησης του ορίου των συνδεδεμένων ενισχύσεων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το 2017 και
  • Μείωση 0,79% για την προσαρμογή των δικαιωμάτων στο ανώτατο δημοσιονομικό όριο.

Ωστόσο, θα πρέπει να μη συγχέουμε τη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων που αφορά το σύνολο των δικαιούχων, από τις μειώσεις που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες προβλεπόμενες κυρώσεις.