γεωργια

Πράσινος Αγροτουρισμός: Παράταση στην έναρξη υποβολής αιτήσεων

Μετατίθεται για τις 12 Ιουλίου 2022 η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το υποέργο Πράσινος Αγροτουρισμός.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49 εκατ. € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 500.000 €.

Δικαιούχοι είναι όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.