του Σπήλιου Καταφυγιώτη. Σαν μια μικρογραφία της πολιτικής που θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί στη χώρας μας τις προηγούμενες δεκαετίες και σίγουρα η πολιτική που οφείλουμε να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια...

Πριν την κατανάλωση, η παραγωγή

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Γεωργίας

Σαν μια μικρογραφία της πολιτικής που θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί στη χώρα μας τις προηγούμενες δεκαετίες και σίγουρα η πολιτική που οφείλουμε να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια.  Αν και θα ακουστεί περίεργα, το πρόγραμμα των δημοτικών λαχανόκηπων αντικατοπτρίζει με τον πιο σαφή και απλό τρόπο τι σημαίνει «παράγω για να μπορώ να καταναλώνω».

Η μαζική συμμετοχή των πολιτών που αποδεικνύεται από τις χιλιάδες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, φανερώνει ότι οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, από καταναλωτικό σε παραγωγικό.

Δημοτικοί λαχανόκηποι στην Αλεξανδρούπολη, στην Έδεσσα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χίο, στη Κρήτη ακόμα και στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις, που είτε έχουν ξεκινήσει είτε σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον. Μια απλή κίνηση με πολλά οφέλη.

Πέρα από τις κοινές διαπιστώσεις, ότι καλλιεργώντας μόνος μου τα λαχανικά που χρειάζομαι εξοικονομώ χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό και παράλληλα γνωρίζω τον τρόπο που έχουν παραχθεί, υπάρχει κάτι βαθύτερο και πιο ουσιαστικό.

Η ενασχόληση με την γεωργία, έστω και σε μια τόσο μικρή κλίμακα, είναι ικανή να διαμορφώσει νέες αντιλήψεις, όχι μόνο ως προς τις έννοιες της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αλλαγής του τρόπου ζωής, αλλά παράλληλα να δείξει το δρόμο για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως χώρα.

Η παραχώρηση εκτάσεων από τους δήμους δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν είχαν στην κατοχή τους καλλιεργήσιμες εκτάσεις να αισθανθούν δημιουργικοί μέσω της παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως και η περίπτωση της παραχώρησης ανεκμετάλλευτων εκτάσεων του κράτους σε νέους αγρότες, αποτελούν μέτρα που μπορούν να συνεισφέρουν, σε κάποιο βαθμό, στην αλλαγή του αρνητικού κλίματος.

Είναι καιρός λοιπόν να επαναφέρουμε το ξεχασμένο ρήμα «παράγω» μπροστά από το ρήμα «καταναλώνω» αν θέλουμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον.