χρηματα1

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Τα νέα Μέτρα και οι προκηρύξεις της μεταβατικής περιόδου

Τις νέες προκηρύξεις και τα νέα Μέτρα για τη μεταβατική περίοδο 2021 – 2022 για τη δέσμευση επιπλέον πόρων 2 δις ευρώ, όπως των Νέων Γεωργών, τα Σχέδια Βελτίωσης, της Βιολογικής Γεωργίας κ.α. καθώς και τις πληρωμές που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι το τέλος του 2021 παρουσιάζονται σε ενημερωτικό έντυπο που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βρείτε το ενημερωτικό έντυπο εδώ