αμπελι

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων: Ένταξη όλων των δικαιούχων

Σε 931 ανέρχονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη οι επιλέξιμοι αμπελουργοί του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2018-2019.

Η σχετική αιτούμενη έκταση έφθασε τα 6.413,7 στρέμματα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε κατά 670.000 € και έφθασε περίπου στα 9,6 εκατ. € με αποτέλεσμα να ενταχθούν όλοι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι.