Ελιά

Πρόγραμμα δακοκτονίας 2019: Πόσοι γεωπόνοι και εργατοτεχνίτες θα προσληφθούν

Από την 1η Ιουνίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι πρώτοι ψεκασμοί του Προγράμματος δακοκτονίας 2019, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πριν την έναρξη των ψεκασμών δακοκτονίας θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί οι παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας απαιτείται η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της χώρας που θα πλήξει το ήδη μειωμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Ο αριθμός των απασχολούμενων

Με ΚΥΑ καθοριστήκε ο αριθμός του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των εποχικών αναγκών για το έτος 2019.

Συνολικά θα απασχοληθούν 940 άτομα, από τα οποία 192 γεωπόνοι και 748 εργατοτεχνίτες και η δαπάνη υπολογίζεται στα 2,96 εκατ. €

Αναλυτικά ο αριθμός κατά κατηγορία εκπαίδευσης στον παρακάτω πίνακα:


Η κατανομή του προσωπικού στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.