εργαστήριο

Πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων επιστημόνων από την EFSA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανακοίνωσε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων επιστημόνων για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν δύο θεματικά πεδία κατά σειρά προτίμησης ανάλογα με την επιστημονική τους εξειδίκευση σε τομείς όπως:

  • Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Επικινδυνότητας
  • Τοξικολογία,
  • Υγεία των ζώων
  • Ευζωΐα των ζώων,
  • Βιολογικοί κίνδυνοι
  • Διατροφή του Ανθρώπου
  • Διαχείριση Δεδομένων και Ανάλυση,
  • Media Relations,
  • Νομικά και Ρυθμιστικά Θέματα
  • Πρόσληψης και επιλογής προσωπικού

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της EFSA, στην Πάρμα της Ιταλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο της EFSA ή  να αποστείλετε τα ερωτήματα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  traineeships@efsa.europa.eu

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Ιουλίου 2016.