χρηματα1

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, αποφάσισε ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων η 14η Απριλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα χρηματοδότησης θα βρείτε εδώ.