γεωργια1

Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας – Ένα βήμα ΠΡΙΝ την Αίτηση

Δεν είναι λίγες φορές που παραγωγοί δαπανούν αρκετά χρήματα με την ελπίδα να ενταχθούν σε κάποιο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης, χωρίς καν να γνωρίζουν εάν πληρούν έστω τα βασικά κριτήρια ένταξης.

Ακόμα όμως και αυτοί που πληρούν τα βασικά κριτήρια ένταξης, θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα παρακάτω και να εκτιμήσουν με βάση την ατομική τους μοριοδότηση πόσες πιθανότητες έχουν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης.

Μόνο εαν κατέχουν την παραπάνω γνώση οι παραγωγοί μπορούν να αποφασίσουν σωστά εαν αξίζει τελικά να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δαπάνη για την υποβολή αίτησης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά με σκοπό την ουσιαστική στήριξη των παραγωγών ολόκληρης της χώρας.

Το εργαλείο εκτίμησης μοριοδότητης που δημιούργησαν οι γεωπόνοι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε παραγωγό να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για τις πιθανότητες ένταξης στο Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας.

Οι παραγωγοί που έχουν καλές πιθανότητες ένταξης, μπορούν να μας αναθέσουν να υποβάλλουμε υπεύθυνα, έγκαιρα και ΔΩΡΕΑΝ την αίτησή τους.

Εαν έχεις καλές πιθανότητες ένταξης στο Πρόγραμμα Επιδότησης Βιολογικής Γεωργίας, οι γεωπόνοι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ αναλαμβάνουν να υποβάλλουν υπεύθυνα, έγκαιρα και ΔΩΡΕΑΝ την αίτησή σου.

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 28 Μαρτίου 2019


  • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία
  • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Φόρμες για τον έλεγχο επιλεξιμότητας

ΔΡΑΣΗ 11.1.1 – Εαν τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια ΔΕΝ περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης συμπλήρωσε την ηλεκρονική φόρμα: [raw][/raw]

ΔΡΑΣΗ 11.2.1 – Εαν τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια περιλαμβάνονται ήδη σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης συμπλήρωσε την ηλεκρονική φόρμα: [raw][/raw]


Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:

  • αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή)
  • μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
  • όσπρια
  • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα