επιχειρηση

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων 20 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Χρηματοδότηση για ανάπτυξη και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος της Ε.Ε. Ideas Powered for Business SME Fund, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση, υπό μορφή επιστροφών, για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή τα υποδείγματα.

Η πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων που θα «τρέξουν» καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 έχει ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  εδώ.