ελια

Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2020: Η κατανομή του προσωπικού ανά Π.Ε.

Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020, υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση που ορίζει την κατανομή του προσωπικού στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αρμόδιες για την εκτέλεση του Προγράμματος.

Το προσωπικό αφορά :

  • Τομεάρχες δακοκτονίας: 192 Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τεχνολόγοι Γεωπόνοι μέχρι 6,5 μήνες.
  • Το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων συνολικά 748 εργαζόμενων (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κλπ.)

Δείτε αναλυτικά την κατανομή του εποχικού προσωπικού κατα ειδικότητα στη Απόφαση εδώ.