φωτια-πυρκαγια

Πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων: Ποιες είναι οι επιλέξιμες πυρκαγιές έτους 2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση που αφορά την έγκριση λήψης μέτρων για τις ζημιές που προκάλεσαν στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πυρκαγιές κατά το έτος 2018.

Σύμφωνα με την Απόφαση η αποκατάσταση των ζημιών θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι 31 Αυγούστου 2022 και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα ανώτα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000 για τα λοιπά.

Δείτε την Απόφαση και τις επιλέξιμες πυρκαγιές εδώ.