μελισσα

Πρόγραμμα Μελισσοκομίας: Αιτήσεις έως 20 Οκτωβρίου για τη Δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα»

Αίτηση συμμετοχής στη δράση 6.1 “Εφαρμοσμένη Έρευνα” του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών γίνεται κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210-212 5704 και 210-212 5769 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mtzitzinakis@minagric.gr και Kalogridis.D@minagric.gr

Δείτε την Πρόσκληση της Δράσης με τις επιλέξιμες δαπάνες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.