Γεωργία2

Καθορισμός ύψους ενισχύσεων, κριτήρια ένταξης εκμετάλλευσης, ανάλυση απαιτήσεων για καλαμπόκι, ελιά ελαιοποίησης, τομάτα θερμοκηπίου, ρίγανη και μόσχους πάχυνσης

του Θωμά Σιούτη, Επιστημονικός Συνεργάτης και Εκπαιδευτής της Ελληνικής Γεωργίας

Στο σημερινό άρθρο μας για τον Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών θα δούμε πως καθορίζεται το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που προσφέρει το πρόγραμμα, συμβουλές για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση, καθώς και παραδείγματα απαιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες καλλιέργειες και εκτροφές.

Το ύψος της ενίσχυσης λοιπόν κυμαίνεται στα 10.000 € ως 20.000 € και ο καθορισμός του γίνεται βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων:

  • Τόπος μόνιμης κατοικίας (ορεινή, μειονεκτική ή κανονική περιοχή)
  • Προσανατολισμός  παραγωγής στην 5ετία  (φυτική, ζωική ή μελισσοκομική)
  • Προβλεπόμενο εισόδημα σε μία 5ετία (12.000 – 18.000 € ή άνω των 18.000€).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαμόρφωση της ενίσχυσης βάσει αυτών των κριτηρίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Περιοχή μόνιμης κατοικίας Ορεινή

7.500 €

ή

Μειονεκτική

5.000 €

ή

Λοιπές περιοχές

2.500 €

+

Προσανατολισμός παραγωγήςτης εκμετάλλευσης στημελλοντική κατάσταση Κτηνοτροφική

7.500 €

ή

Φυτική

7.500 €

ή

Μελισσοκομική – μικτή

5.000 €

+

Επίπεδο εισοδήματος τηςεκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση Άνω των 18.000 €

5.000 €

ή

 12.000 – 18.000 €

2.500 €

=

ΣΥΝΟΛΟ

10.000 € ως 20.000 €

Ας δούμε λοιπόν πως μπορούμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερο ύψος ενίσχυσης:

  • Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα ορίζουμε ως τόπο μόνιμης κατοικίας δημοτικό διαμέρισμα που ανήκει σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή. Στο πρώτο άρθρο της σειράς δώσαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία που ορίζει ποίες είναι οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Εφόσον κάποιος έχει καταγωγή και σπίτι σε μια τέτοια περιοχή και προτίθεται να στήσει εκεί την εκμετάλλευσή του θα είναι χρήσιμο να έρθει σε επαφή με το δήμο της περιοχής ώστε να εξασφαλίσει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, έστω κι αν ως τώρα μένει αλλού. Προσοχή σε περίπτωση μετοίκισης θα χρειαστεί να γίνει και αλλαγή στη ΔΟΥ ώστε οι φορολογικές δηλώσεις στο εξής να αναφέρουν ως τόπο κατοικίας και ΔΟΥ αυτή του νέου τόπου κατοικίας.
  • Στην περίπτωση που η δραστηριότητά μας αφορά τη μελισσοκομία, θα ήταν καλό στο τέλος του 5ετούς σχεδίου να ενταχθεί στην εκμετάλλευσή μας και δραστηριότητα φυτικής ή κτηνοτροφικής παραγωγής η οποία θα απαιτεί περισσότερες ώρες εργασίας από τη μελισσοκομία.
  • Σε περίπτωση που στο τέλος του 5ετούς σχεδίου προβλέπεται εισόδημα κάπως λιγότερο από 18.000 € ετησίως, προσπαθούμε με τη βοήθεια του γεωπόνου συμβούλου να εντάξουμε ακόμα μία καλλιέργεια/εκτροφή ή να αυξήσουμε των αριθμό των στρεμμάτων/ζώων που πρόκειται να ενταχθούν στην εκμετάλλευσή στο τέλος του 5ετούς σχεδίου ώστε το προβλεπόμενο ετήσιο εισόδημα να ξεπερνά τις 18.000 €. Αυτό βέβαια θα είναι πιο δύσκολο για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που δεν θα φτάνουν σε τέτοια επίπεδα εισοδήματος.

Ας δούμε τώρα ποίες είναι οι απαιτήσεις ώστε ένα επιχειρησιακό σχέδιο να είναι επιλέξιμο.

  • Θα πρέπει κατά την υφιστάμενη κατάσταση, ο υποψήφιος να απασχολείται στην εκμετάλλευσή του με τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ (Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας), δηλαδή τουλάχιστον 875 ώρες εργασίας ετησίως.

Οι ώρες εργασίας που απαιτεί κάθε καλλιέργεια και εκτροφή προκύπτουν από ειδικούς πίνακες που εκδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

  • Θα πρέπει στο τέλους του 5ετούς επιχειρησιακού σχεδίου, ο  υποψήφιος να απασχολείται στην εκμετάλλευσή του με τουλάχιστον 1 ΜΑΕ, δηλαδή τουλάχιστον 1.750 ώρες εργασίας ετησίως.
  • Θα πρέπει το ετήσιο εισόδημα από την εκμετάλλευση που προβλέπεται στο τέλος του 5ετούς επιχειρησιακού σχεδίου να είναι τουλάχιστον 12.000€.

Το εισόδημα από κάθε καλλιέργεια και εκτροφή προκύπτουν επίσης από ειδικούς πίνακες που εκδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Βάσει αυτών των κριτηρίων στο σημερινό άρθρο και σε επόμενα που θα ακολουθήσουν η Ελληνική Γεωργία θα δώσει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε στρέμματα και κεφάλια ζώων ώστε να επιτυγχάνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης για διάφορες καλλιέργειες κι εκτροφές.

Βέβαια μία εκμετάλλευση δεν αποτελείται πάντα από μία και μόνη καλλιέργεια ή εκτροφή, μπορούν να υπάρξουν διάφοροι συνδυασμοί. Εμείς θα παρουσιάσουμε στη συγκεκριμένη σειρά άρθρων μονοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις για λόγους απλούστευσης ώστε να πάρετε μία πρώτη ιδέα.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα βλέποντας τις απαιτήσεις σε στρέμματα/κεφάλια τόσο για την υφιστάμενη όσο και για την μελλοντική κατάσταση, για το καλαμπόκι, τις ελιές ελαιοποίησης, την τομάτα θερμοκηπίου, τη ρίγανη και την εκτροφή μόσχων πάχυνσης όπως αυτές διαμορφώνονται βάσει τον πινάκων ωρών εργασίας και εισοδήματος που έχει εκδώσει το Υπουργείο.

Για περισσότερο λεπτομερείς αναλύσεις και αν κρίνετε ότι το πρόγραμμα σας αφορά, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να οργανώσουμε τη συνεργασία μας.