νεος-γεωργος

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών μόνο για τις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας μέσα στο 2021

Μέτρο χρηματοδότησης αποκλειστικά για τους νέους αγρότες με μόνιμη κατοικία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης θα προκηρυχθεί το 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης.

Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, εκπεφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι από 8.000 έως 100.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση στήριξης θα βασίζεται στο ΟΣΔΕ που θα υποβληθεί το 2021, οπότε οι νέοι αγρότες πρέπει να προγραμματίσουν έγκαιρα τις απαιτούμενες ενέργειες.

Για την ένταξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, αίτηση και επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας από τρία έως τέσσερα έτη.

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ στη προδημοσίευση της πρόσκλησης εδώ