αγροτης1

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών: Τα αποτελέσματα αξιολόγησης για 7 Περιφέρειες

Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1) ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνοντας ωστόσο στη δημοσιότητα μόνο τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σε 7 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας χωρίς να υπάρχει κάποια εξήγηση για τον λόγο που δεν ανακοινώθηκαν συνολικά τα αποτελέσματα για όλες τις Περιφέρειες.

Όσον αφορά τις 7 Περιφέρειες (Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη, Ήπειρος)  υπεβλήθησαν συνολικά 13.105 αιτήσεις. Έχουν εγκριθεί 9.336 καλύπτοντας το 90% του προγράμματος των συγκεκριμένων Περιφερειών. Θα επανεξετασθούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και με βάση τις ενστάσεις που θα υποβληθούν,  2.414 αιτήσεις προκειμένου να καλύψουν το υπόλοιπο 10% του προγράμματος.

Οριστικά έχουν απορριφθεί 1.355 αιτήσεις καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, βάσει του προϋπολογισμού του προγράμματος και των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έχει καλυφθεί το 100% του προγράμματος, πλην εκείνων που δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι στο παρόν πρόγραμμα υποβλήθηκαν 40% περισσότερες αιτήσεις από το προηγούμενο και οι δικαιούχοι λαμβάνουν έως 40.000 ευρώ ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα ελάμβαναν έως 17.000 ευρώ.

Τα  στοιχεία της αξιολόγησης των αιτήσεων για τις επτά Περιφέρειες, θα τα βρείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών, εκκινεί από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στις Περιφέρειες.

Αναλυτικές πληροφορίες ανά Περιφέρεια εδώ.