νεος-γεωργος

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών: Ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων

Ξεκινάει αύριο 12 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Δεκεμβρίου (ώρα 13:00) η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας για την 3η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η πρόσκληση εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης δεν
έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. 

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μικρότερο ή ίσο τους ενός εκ. ευρώ και ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

  • Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

Η ομάδα των γεωπόνων και οικονομολόγων του τμήματος Συμβουλευτικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ θα καθοδηγήσει τους υποψήφιους νέους γεωργούς στην ένταξή τους στο μέτρο χρηματοδότησης και στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου, ρεαλιστικού και βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου. Για πληροφορίες εδώ.