χρηματα1

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών: Χρηματοδότηση έως 40.000 € – Άμεση πληρωμή της πρώτης δόσης

Χρηματοδότηση έως 40.000 € θα λάβουν οι νέοι γεωργοί που θα ενταχθούν στο νέο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Επισημαίνεται ότι το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες.

Το βασικό ποσό ενίσχυσης ξεκινά από 35.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει τα 40.000 € εφόσον:

  • η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών. Επιπλέον 2.500 €.
  • η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Επιπλέον 2.500 €

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.

Πληρωμή σε 2 δόσεις

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης ενώ η 2η δόση με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Βρείτε όλες τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, εδώ.