γεωργια-αγροτης-ελγα

Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας – Δράση 11.1.1 : Οι καλλιέργειες με τις υψηλότερες ενισχύσεις

Ξεκινάει η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Οικονομική στήριξη θα λάβουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:

  • οι παραγωγοί που θα μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους σε βιολογικές
  • οι παραγωγοί που θα συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά.

Οι μεν πρώτοι θα πρέπει να επιλέξουν τη Δράση 11.1.1:

  • “Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία”

ενώ όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά θα πρέπει να επιλέξουν τη Δράση 11.2.1:

  • “Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία”

Οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης. Για τη Δράση 11.1.1 οι οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται για 3 έτη, ενώ για τη Δράση 11.1.2 για 5 έτη.

Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:

  • αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή)
  • μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
  • όσπρια
  • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα


Δράση 11.1.1: Ύψος ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας

Από τους δικαιούχους της Δράσης 11.1.1 – παραγωγοί που θα ξεκινήσουν να παράγουν βιολογικά προϊόντα – τη μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση ετησιώς (900 €/εκτάριο) δικαιούνται οι παραγωγοί με καλλιέργειες επιτραπέζιων σταφυλιών και ακρόδρυων (καρυδιά, αμυγδαλιά, φουντουκιά, καστανιά, φιστικιά).

Ακολουθούν οι παραγωγοί οινοποιήσιμων σταφυλιών με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται ετησίως σε 845 €/εκτάριο, οι παραγωγοί σταφίδας με 719 €/εκτάριο και οι ελαιοπαραγωγοί με 679 €/εκτάριο.

Η οικονομική ενίσχυση για καλλιέργειες λαχανικών καθώς και για τον κτηνοτροφικό αραβόσιτο ανέρχεται ετησίως σε 600 €/εκτάριο.

Για τις καλλιέργειες μηδική και τριφύλλι το ύψος ενίσχυσης είναι 585 €/εκτάριο, για τον εδώδιμο αραβόσιτο στα 563 €/εκτάριο και ακολουθούν τα όσπρια με 456 €/εκτάριο, τα άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή με 430 €/εκτάριο και τέλος τα χειμερινά σιτηρά με 122 €/εκτάριο.

Στις παραπάνω οικονομικές ενισχύσεις συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση (50€) για εργαστηριακές αναλύσεις.

Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας.

Σε επόμενο άρθρο θα αναλυθούν οι οικονομικές ενισχύσεις ανά καλλιέργεια για τη Δράση 11.2.1, που αφορά τους υφιστάμενους βιοκαλλιεργητές που θέλουν να συνεχίσουν να παράγουν με βιολογικές πρακτικές.

Η περίοδος των αιτήσεων ξεκινά στις 19 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση). Οι γεωπόνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ είναι δίπλα σας για να σας κατευθύνουν υπεύθυνα στη σωστή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων.