γεωργια

Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας: Ποιες περιφέρειες θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά ανά Δράση – Η κατανομή ανά Περιφέρεια

Ξεκινάει όπως έχει γίνει ήδη γνωστό στις 19 Φεβρουαρίου 2019 (πήρε παράταση:28 Φεβρουαρίου) και θα διαρκέσει για ένα μήνα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για δυο δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» που αφορούν είτε την ένταξη νέων είτε τη διατήρηση ήδη ενταγμένων αγροτεμαχιών στη βιολογική γεωργία.

Συγκεκριμένα η νέα πρόσκληση αφορά τις παρακάτω δράσεις:

  • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία
  • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Χρηματοδότηση – Κατανομή ανά Περιφέρεια

Για τις δυο παραπάνω Δράσεις θα κατανεμηθούν ανά περιφέρεια συνολικά 120 εκατ. ευρώ.

Για τη Δράση 11.1.1, που αφορά την ένταξη νέων αγροτεμαχίων στη Βιολογική Γεωργία, το μεγαλύτερο ποσό θα διανεμηθεί σε παραγωγούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (5,2 εκατ.€) ενώ όσον αφορά τη Δράση 11.2.1, για τη διατήρηση ήδη ενταγμένων αγροτεμαχίων, τα περισσότερα χρήματα προορίζονται για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (13 εκατ.€)

Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Δράση και ανά Περιφέρεια:

Μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων και σε περίπτωση αδιάθετων ποσών θα γίνει ανακατανομή χρημάτων.