Αμπέλια

Πρώιμη Συγκομιδή: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί

Ξεκίνησε στις 22 Απριλίου η περίοδος υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους αμπελουργούς που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για ένταξη στο Μέτρο «Πρώιμης Συγκομιδής».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έως τις 29 Απριλίου.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι αμπελουργοί:

 • «Πρώιμη συγκομιδή» είναι η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει σε ολόκληρα
  αγροτεμάχια.
 • Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας.
 • Ο αμπελουργός πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την
  ολοκλήρωση της πληρωμής του μέτρου. 
 • Πρέπει να έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα.
 • Να έχει υποβληθεί για τα αμπελοτεμάχια Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 • Επιτρέπεται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση και όχι η χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών.
 • Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση του αμπελοτεμαχίου και την ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο.
 • Ο μέσος όρος παραγωγής σύμφωνα με τις δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα για την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για τα νησιά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 50 κιλών ανά στρέμμα (εκτός
  περιπτώσεων ζημιών καλυπτόμενων από τον (ΕΛ.Γ.Α.).
 • Αμπελοτεμάχιο που συμμετείχε στο μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής» της περιόδου 2019-2020 δύναται να συμμετάσχει στο ίδιο μέτρο για την περίοδο 2020-2021.
 • Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμάχια σε διαφορετικές Π.Ε., τότε προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε.
 • Οι αμπελουργοί οφείλουν να υποβάλλουν για τα αμπελοτεμάχια που συμμετείχαν στο μέτρο Δήλωση Συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στην Πρώιμη Συγκομιδή.
 • Στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη εκμεταλλεύσεων με μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, των εγκεκριμένων αιτήσεων.

Ποικιλίες που συμμετέχουν στο μέτρο και η αποζημίωση ανά στρέμμα:

 • Σαββατιανό B. – 205 €
 • Ροδίτης Rs. – 305€
 • Aγιωργίτικο Ν. – 306,5€
 • Λιάτικο N. – 161€
 • Ξινόμαυρο N. – 234,5€
 • Ασύρτικο Β. – 212€
 • Μοσχάτο Αμβούργου Ν. – 390€
 • Cabernet Sauvignon N. – 205€
 • Μοσχάτο άσπρο/Σπίνας Β. – 231€
 • Merlot N. – 228€
 • Κοτσιφάλι Ν. – 215€
 • Syrah N. – 277€
 • Ρωμέικο Ν. – 225€
 • Μοσχοφίλερο Ν. – 310€
 • Φωκιανό Ν. – 162€
 • Μανδηλαριά Ν. – 185€
 • Sauvignon Blanc B. – 247€
 • Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. – 231€
 • Chardonnay B. – 248€
 • Μαλαγουζιά Β. – 250€
 • Φιλέρι Rs. – 198€
 • Βηλάνα Β. – 300€
 • Σκιαδόπουλο Β. – 180€
 • Μαυροδάφνη Ν. – 254€
 • Λημνιό Ν. – 270€
 • Αθήρι Β. – 158,5€
 • Ντεμπίνα Ν. – 217€
 • Ρομπόλα Ν. – 180€