προιοντα

Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης: Στα 75 δις η ετήσια αξία πωλήσεων

Έως τον Μάρτιο του 2022 είχαν καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3.458 ονόματα προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης. Από αυτά τα 1.624 αφορούν οίνους, 1.576 τρόφιμα και γεωργικά είδη διατροφής και 258 αλκοολούχα ποτά.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για τις γεωγραφικές ενδείξεις η αξία πώλησης ενός προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία είναι κατά μέσο όρο διπλάσια από εκείνη παρόμοιων προϊόντων χωρίς πιστοποίηση.

Η εν λόγω μελέτη υπολόγισε την ετήσια αξία πωλήσεων των προϊόντων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη σε 74,76 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, με πάνω από το ένα πέμπτο του ποσού αυτού να προέρχεται από εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύουν τα ονόματα προϊόντων από συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή φήμη, από την αντιγραφή ή την απάτη και πιστοποιούν ότι έχουν παραχθεί σύμφωνα με υψηλά πρότυπα στην περιοχή προέλευσής τους.

Βρείτε όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα αγροδιατροφής της Ε.Ε. στο eAmbrosia.