εκπαιδευση-σεμιναρια

Προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Στην πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ΔΙΕΚ το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 .

Η προκήρυξη περιλαμβάνει τους κλάδους και τις ειδικότητες, σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων, των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε πρωινό ωράριο στα ΔΙΕΚ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.